Microscòpia

El BBT ofereix anàlisis de superfícies de diferents materials, mitjançant tècniques de microscòpia, com ara: 

  • Microscòpia electrònica de rastreig (SEM).
  • Microscòpia electrònica de rastreig d'emissió de camp (FSEM).
  • Microscòpia electrònica de transmissió (TEM).
  • Microscòpia de forces atòmiques (AFM).
  • Microscòpia electrònica de rastreig amb sistema de feix d'ions focalitzats (FIB-SEM).
  • Microscòpia òptica i anàlisi d'imatge (MO-IA).
  • Microscòpia làser confocal (CLSM).
  • Microscòpia de fluorescència.