Caracterització física

El BBT compta amb un ampli catàleg de tècniques per a la caracterització física dels materials, que inclou: 

  • Porosimetria d'intrusió de mercuri (MIP).
  • Tomografia computeritzada de raigs X (micro-CT).
  • Determinació de la densitat aparent i real de materials mitjançant picnometria d'heli.
  • Medicions d'adsorció de gasos (superfície específica i porositat).
  • Anàlisis de rugositat superficial mitjançant Perfilometria de contacte i interferometria òptica.
  • Determinació de la mullabilitat superficial mitjançant Angle de contacte.
  • Anàlisis de mida de partícula mitjançant granulometria làser.
  • Calorimetria diferencial d'escombrada (DSC).