Vés al contingut (premeu Retorn)

Serveis a Empreses

La divisió de serveis a empreses del BBT està orientada, principalment, a la trasferència de tecnologia Universitat-Empresa, a partir del know-how de les diferents línes de recerca que conformen el grup.

Des de la nostra seu a Barcelona, duem a terme la nostra activitat en el diseny, gestió, organització i execució de projectes de R+D+i per a empreses (tant d'àmbit local, com  nacional i internacional), així com la realizació d'estudis i serveis puntuals d' anàlisis i/o caracterització experimental.  

Per a més informació, pressupostos i possibles col·laboracions pots contactar-nos mitjançant aquest formulari.

 

Bone like cells CPC


Microscòpia i anàlisi de superfícies

Microscòpia electrònica de rastreig SEM/FSEM. Microsc. electrònica de transmissió TEM. Interferometria òptica. Microsc. de forces atòmiques AFM. Microsc. de fluorescència. Microsc. òptica i anàlisis d’imatge. Potencial-Z. Angle de contacte. Perfilometria de contacte. 

Caracteritz. electroquímica
Assaigs d’alliberament d’ions segons norma UNE-EN ISO 10993-15. Assaigs de corrosió segons norma UNE-EN ISO 10993-15, ASTM G5, ASTM G61 i ASTM F-2129, entre d’altres.

fatiga_metall.jpg

 

Caracterització mecànica 
Assaigs mecànics estàtics i dinàmics, uniaxials i biaxials, de compressió, tracció, flexió, torsió tant en medi sec com en medi líquid. Assaigs mecànics de fluència plàstica. Assaigs de pull-out de mostres implantades. Assaigs d’injectabilitat. Assaig de duresa i determinació de perfils de duresa de materials i recobriments. Adherència de recobriments amb tècniques Scratch-Test. Resistència al desgast de materials i recobriments amb assaigs pin-on-disk. Capacitat de mesures extensiomètriques /videoextensiomètriques.

Carbonated_Foam_CPC.jpg


Caracterització química i estructural de materials
 
Difracció de raigs-X (DRX). Calorimetria diferencial de rastreig (DSC). Anàlisi químic superficial per Espectroscòpia d’Energia Dispersiva de Raigs X (EDS). Anàlisi químic superficial per Espectroscòpia de Foto electrons (XPS). Anàlisi metal•logràfic de materials. Porosimetria per intrusió de mercuri (MIP). Espectroscòpia RAMAN. Espectrosc. d’emissió atòmica. Espectrosc. IR-FTIR. Estudis de degradació. Determinació de cinètiques en sistemes d’alliberament de fàrmacs. Determinació de la densitat aparent i real de materials i de la superfície especifica i la distribució de la micro, meso i macro porositat.

metalografia_ti.jpg


Anàlisis metal·logràfic
 
Tall de precisió amb disc de diamant refrigerat. Encastat, desbas i polit de mostres metal•logràfiques. Tracta- ments químics i electrolítics d’atac metal•logràfic. Anàlisi i quantificació metal.lografica.

Partícula CoCr


Tractaments tèrmics i Superficials
 de superfícies
Tractaments tèrmics màssics fins a temperatures de 1550ºC. Tracta-ments tèrmics de sinteritzat. Tractaments d’esterilització per autoclau. Tractaments de corrosió accelerada. Tractaments tèrmics en atmosfera controlada (N2, Ar, CO2, He). Recobriments plasma de baixa temperatura. Tractaments d’activació superficial. Liofilització de mostres i materials.

rat_endothelial_cells.jpg


Caracterització Biològica
 
Citotoxicitat directa i indirecta segons norma UNE-EN ISO 10993. Adhesió, proliferació i diferenciació cel•lular sobre materials. Adhesió bacteriana i formació de biofilms sobre materials. Assaigs d’adsorció i immobilització de proteïnes en superfície. Expressió de gens i proteïnes. Realització i anàlisi d’assaigs “Real time Quantitative Polimerasa Chain reaction” (RT-qPCR). Microbalança de quars.

Implantación-in-vivo.jpg


Caracterització in-vivo
 


Disseny experimental, gestió i execució d’estudis in-vivo en diferents models animals: ratolí, conill, porc, gos i ovella. amb la finalitat d’avaluar la resposta tissular de biomaterials, la determinació de paràmetres de resistència,adhesió, remodelació òssia estàtica i dinàmica, així com l’avaluació de la capacitat regenerativa tissular.

Histología-por-tinción-con-Tricrómico-de-Manson-Goldner.jpg


Laboratori de caracterització histològica
 
Tall i extracció de mostres histològiques mitjançant tall de precisió refrigerat. Fixació, deshidratació, encastat en plàstic i parafina, desbast i polit de mostres histològiques. Tinció colorimètrica i immunohistoquímica de mostres de teixit per a l’avaluació histològica. Preparació i recobriment amb grafit de mostres per a l’avaluació per microscòpia SEM. Histomorfometría de mostres histològiques mitjançant microscòpia SEM, òptica i de fluorescència. Anàlisis histològic de teixits peri protèsics explantats. Determinació del nivell d’ions metàl•lics en teixits.

Tubería Dañada


Enginyeria forense


Enginyeria forense aplicada a l’estudi pericial de fracassos d’implants. Anàlisis pericials orientats a l’estudi del fracàs de components, màquines i instal•lacions en sectors com el mèdic, biomèdic, implantològic e industrial. Estudis fractogràfics de components industrials i de pròtesis mèdiques.