Càtedra AMES GROUP-UPC

 

La Càtedra AMES GROUP de la UPC  centra la seva activitat en la formació, la recerca, la transferència de resultats i la divulgació científica en l'àmbit de la manufactura additiva en el camp dels biomaterials metàl•lics.

Les activitats de la càtedra se centraran, inicialment, en:

 La recerca i selecció de la legislació d’aplicació, de laboratoris homologats per a la certificació dels assajos i d’organismes certificadors.

  • La recerca i selecció d’entitats assessores en l’àmbit farmacèutic i de nínxol de mercat.
  • La caracterització i anàlisi de nous materials i de la seva reacció en diferents situacions.
  • El desenvolupament i optimització de tractaments per a biomaterials.
  • L’assessorament en processos d’innovació i millora.
  • La promoció de seminaris, jornades de divulgació científica i altres esdeveniments d’interès per a la Càtedra.

Professor Responsable: José María Manero