Caracterització química i estructural

Oferim els nostres laboratoris d'anàlisis química i estructural per a la caracterització de materials amb tècniques com ara: 

 • Difracció de Raigs X (DRX).
 • Cromatografia de líquids (HPLC).
 • Espectroscòpia d'energia dispersiva de raigs X (EDS).
 • Espectroscòpia de foto electrons de raigs X (XPS).
 • Espectroscòpia RAMAN.
 • Espectroscòpia d'infraroig per transformada de Fourier (FTIR).
 • Espectroscòpia ultraviolada-visible (UV).
 • Estudis de degradació química.
 • Determinació de cinètiques en sistemes d'alliberament de fàrmacs.
 • Espectrometria d'emissió atòmica de plasma acoblat inductivament (ICP-OES) i espectrometria de masses amb plasma acoblat inductivament (ICP-MS).
 • Ressonància Magnètica Nuclear (RMN)