Estudis in vivo i Caracterització histològica

El BBT ofereix un servei complert, que inclou el disseny experimental dels estudis in vivo i les posteriors tècniques de caracterització histològica, sent un dels laboratoris amb més reputació en aquest tipus de tècniques al nostre pais:

  • Disseny experimental, gestió i execució d'estudis in vivo en diferents models animals, per a l'evaluació de la resposta tissular de biomaterials.
  • Extracció de mostres histològiques mitjançant tall de precisió refrigerat.
  • Fixació, deshidratació, polimerització, desbast i polit de mostres histològiques.
  • Tinció colorimètrica i immunohistoquímica de monstres de teixit per a avaluació histològica.
  • Preparació i recobriment de monstres per a avaluació amb SEM.
  • Histomorfomètria mitjançant microscòpia SEM, òptica i de fluorescència.
  • Anàlisis histològic e histopatològic de mostres de teixit explantat.