Assessoria tecnològica

Des del BBT volem assegurar-nos que tots els vostres projectes i necessitats quedin cobertes de la manera més eficient. Abalats per més de 20 anys d'experiència oferint serveis d'assessorament a empreses, us oferim acompanyament en els següents àmbits: 

  • Disseny, desenvolupament i optimització de processos, productes i components per al sector biomèdic i d'assajos preclínics, tant in vitro com in vivo.
  • Suport tecnològic per a la introducció de nous dispositius mèdics en el mercat: des de la idea inicial fins al llançament d'un nou producte.
  • Anàlisi i seguiment de patents.
  • Anàlisi de l'estat de l'art en tecnologia en el sector bio / salut.
  • Detecció de convocatòries de projectes públiques.
  • Disseny, redacció, gestió i implementació de projectes d'investigació.
  • Experts tècnics en causes legals i accidents.
  • Disseny i implementació de cursos i sessions de capacitació per a empreses.