Base 3D

L'agrupació emergent BASE3D, coordinada per CIM UPC, és una agrupació de grups i centres d'investigació creada per potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en Impressió 3D, i que s'ha proposat augmentar els TRL (Technology Readiness Level) de diverses línies de investigació de fabricació additiva. Ho farà executant projectes amb una inversió global al voltant de 3,7 M €.

Per fer-ho, s'han impulsat 4 projectes:

  • LIGHT3D: Tecnologies de làser i una altra Llum, liderat per LEITAT.
  • FUSE3D: Tecnologies per deposició de material, liderat per HSJD.
  • INK3D: Tecnologies per a la deposició de tintes contínues, liderat pel grup de recerca BBT de la UPC.
  • HYBRI3D: Tecnologies per a la hibridació multimaterial, liderat per CIM UPC.

 

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).