Dra. Montse Español

Investigadora

montserrat.espanol[at]upc.edu

(0034) 93 401 78 11

Perfil Investigadora a FUTUR

Biografia resumida

Montserrat Español és Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (1997) i doctora per la Nanyang Technological University de Singapur (2004). Actualment és Professora Agregada Serra Hunter al Departament de Ciència i Enginyeria dels Materials. Ha realitzat diferents estades de recerca pre-doctorals i posdoctorals en diferents institucions (la Nanyang Technological University, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Centre des Matériaux Pierre-Marie Fourt de l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris i a la Uppsala Universitet) on ha gaudit d’ajuts tals com la beca Juan de la Cierva. Al 2006 s’incorpora al grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits de la Universitat Politècnica de Catalunya d’on actualment exerceix com a professora i investigadora.

És autora de nombroses publicacions indexades en revistes científiques d’impacte, capítols de llibre així com nombroses contribucions a Congressos. La seva recerca es centra principalment en l’estudi dels fosfats de calci com a biomaterials en l’àmbit de la regeneració òssia i com a substrats antimicrobians, així com d’investigar l’ús de nanopartícules de fosfats de calci pel tractament de malalties i per l’estimulació de la regeneració òssia.