Dra. Federica Barbugian

Investigadora PostDoctoral

federica.barbugian[at]upc.edu

(0034) 93 403 72 18

Biografia resumida

Federica Barbugian és investigadora postdoctoral del BBT, i forma part del projecte “Desenvolupament de bastides metàl·liques permanents i reabsorbibles impreses en 3D a mida amb hidrogel biofuncionalitzat per a regeneració òssia”, dirigit pels Prof. José Maríaa Manero i Daniel Rodríguez-Rius.

Federica va estudiar Biotecnologia a la Universitat de Milà-Bicocca (Itàlia), on va presentar el seu TFG en Disseny i desenvolupament de nanomedicina avançada per superar barreres biològiques. Posteriorment, va dur a terme dues estades de pràctiques en la síntesi i funcionalització d'hidrogels híbrids i bastides per a proves cel·lulars.

No obstant això, com que el seu interès estava més centrat en l'Enginyeria de Teixits i la Medicina Regenerativa, durant els seus estudis de màster es va traslladar a l'Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine (MERLN) – Universitat de Maastricht (NL), formant part del grup del Prof. Lorenzo Moroni. Allà, va participar en un Programa Europeu de Recerca (B2B), en un projecte titulat “Biofabrication of a vascularized 3D tissue in vitro model”. Motivada per la seva profunda passió per la bioenginyeria i la regeneració de teixits i el seu entusiasme per ensenyar i supervisar ments joves, va guanyar una beca doctoral en Tecnologies Convergents per a Sistemes Biomoleculars (TeCSBI) a la Universitat de Milà-Bicocca al Departament d'Excel·lència - CHRONOS. (Trastorns multifactorials CRònics explorats per Novel Integrated Strategies), al grup de Química Bioorgànica presidit pel Prof. Francesco Nicotra i la Dra. Laura Russo. Allà, va completar el seu doctorat, centrat en la fabricació d'hidrogels híbrids bioimpresos en 3D simulant la dinàmica de la matriu extracel·lular in vitro, i després de col·laborar com a investigadora visitant al Biological Design Center (Boston, MA, USA) en el grup del Prof. Christopher S. Chen, on va explorar el camp de la vascularització i el paper de les propietats del biomaterial en la germinació angiogènica.