Dr. José Manuel García-Torres

Professor Serra Hunter

jose.manuel.garcia-torres@upc.edu

(0034) 93 403 73 29

Perfil Investigador a FUTUR

Biografia resumida

El Dr José Manuel García és professor lector Serra Hunter en el departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i investigador al Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering (UPC). El Dr García es va llicenciar en Química (Universitat de Barcelona (UB), 2004) i Enginyeria de Materials (UPC, 2010) i va obtenir un Màster en Prevenció de Riscos Laborals (Universitat de Deusto, 2009). Va realitzar el seu doctorat en Química a la UB (2010) i va realitzar una estada de recerca al Research Institute for Solid State Physics and Optics (Budapest, 2008). Durant la seva etapa postdoctoral ha estat investigador en universitats, instituts de recerca i empreses de reconegut prestigi internacional (Kingston University London, University of Surrey, Miquel i Costas & Miquel group, etc).

El Dr García és autor de més de 30 publicacions en revistes d'alt impacte (Nat. Comm., Appl. Mater. INTERF., J. Phys. Chem. C,...), 5 capítols de llibre (Taylor & Francis, Elsevier,... ), 4 conference proceedings i ha assistit a més de 35 congressos (impartint 4 conferències convidades). Els resultats de la seva investigació també han estat difosos a la societat a través d'entrevistes en mitjans de comunicació.

Així mateix, el Dr. García ha participat en més de 20 projectes d'investigació nacionals i internacionals, havent liderat 1 projecte europeu i 2 projectes de transferència de tecnologia amb empreses. La seva activitat investigadora s'ha vist reconeguda al llarg de la seva carrera amb beques Marie Curie per assistències a cursos internacionals (2008, 2009), Premi extraordinari de doctorat (2011), beca postdoctoral del EPSRC (Regne Unit, 2014-2015), beca Tecniospring-Marie Curie i diversos premis en cursos i conferències. 

Actualment, les línies de recerca del Dr. García se centren en el desenvolupament tant de materials híbrids com (bio) tintes funcionals, utilitzant diferents tècniques de microfabricació (3D printing, inkjet printing, ...) per a aplicacions en enginyeria de teixits (biomaterials, alliberament controlat de fàrmacs) i orgànica electrònica ((bio) sensors, actuadors).