Comparteix:

Dr. José Manuel García-Torres

Professor Agregat

jose.manuel.garcia-torres@upc.edu

(0034) 93 403 73 29

Perfil Investigador a FUTUR

Biografia resumida

El Dr José Manuel García és professor agregat en el departament de Ciència i Enginyeria dels Materials de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i investigador al Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering (UPC). Es va llicenciar en Química (Universitat de Barcelona (UB), 2004) i Enginyeria de Materials (UPC, 2010) i va obtenir un Màster en Prevenció de Riscos Laborals (Universitat de Deusto, 2009). Va realitzar el seu doctorat en Química a la UB (2010) i va dur a terme una estada de recerca al Research Institute for Solid State Physics and Optics (Budapest, 2008). Durant la seva etapa postdoctoral, ha estat investigador en universitats, instituts de recerca i empreses de reconegut prestigi internacional (Kingston University London, University of Surrey, Miquel i Costas & Miquel group, etc).

El Dr. García és autor de més de 45 publicacions en revistes d'alt impacte (Nat. Comm., Appl. Mater. INTERF., J. Phys. Chem. C,...), 7 capítols de llibre (Taylor & Francis, Elsevier,... ), 4 conference proceedings i ha assistit a més de 40 congressos (impartint 4 conferències convidades). Així mateix, també és editor d’un llibre sobre hidrogels multifuncionals a l’editorial CRC Press. Els resultats de la seva investigació també han estat difosos a la societat a través d'entrevistes en mitjans de comunicació.

Ha participat en més de 25 projectes d'investigació nacionals i internacionals, havent liderat 1 projecte europeu i 2 projectes de transferència de tecnologia amb empreses. Actualment, és investigador principal de 3 projectes nacionals. La seva activitat investigadora s'ha vist reconeguda al llarg de la seva carrera amb beques Marie Curie per assistències a cursos internacionals (2008, 2009), Premi extraordinari de doctorat (2011), beca postdoctoral del EPSRC (Regne Unit, 2014-2015), beca Tecniospring-Marie Curie i diversos premis en cursos i conferències. 

Actualment, les línies de recerca del Dr. García se centren en el desenvolupament tant de materials híbrids com (bio)tintes funcionals, utilitzant diferents tècniques de microfabricació (3D printing, inkjet printing, ...) per a aplicacions en enginyeria de teixits (biomaterials, alliberament controlat de fàrmacs) i orgànica electrònica ((bio) sensors, actuadors).