Dr. Jordi Guillem-Martí

Investigador María Zambrano

jordi.guillem.marti[at]upc.edu

(0034) 93 403 76 87

Perfil Investigador a FUTUR

Biografia resumida

El Dr. Jordi Guillem-Martí (Linyola, Lleida, 1981) va estudiar Bioquímica (2005) i Biologia (2011) a la Universitat de Barcelona. Va realitzar la seva tesi doctoral a la Unitat de Recerca Biomèdica, al Institut de Recerca Vall d’Hebron (2006-2010), basada en el coneixement del procés d’iniciació i formació de la hèrnia incisional abdominal mitjançant la identificació de les alteracions cel·lulars i moleculars que afecten als teixits que conformen la paret abdominal, així com el coneixement de la resposta cel·lular al tractament mitjançant biomaterials per identificar las rutes implicades en la biointegració. Va ser guardonat amb el Premi Extraordinari de doctorat a la millor tesi doctoral de la UAB (2012). Finalitzat el seu doctorat, es va unir al grup de recerca en Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT, 2010) com a Investigador PostDoctoral. És autor de diverses publicacions en revistes indexades i d’alt impacte en el camp dels biomaterials i ha contribuït en vàries conferències en congressos internacionals. Ha participat en la redacció i execució de diversos projectes finançats, així com en la co-direcció de tesis doctorals i projectes de màster i grau. Ha obtingut el premi al millor article científic de la Fundació Henry Schein (Fibroblast adhesion and activation onto micro-machined titanium surfaces, 2013). Recentment ha obtingut la beca Personal Investigador Doctor Junior (PDJ2014) de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de ·Catalunya, per la qual exerceix docència i investigació.

El Dr. Guillem-Martí estudia principalment la interacció cellular amb biomaterials per a la regeneració i substitució òssia mitjançant diferents tècniques in vitro, així com el disseny de noves molècules que millorin la osteointegració. En aquest sentit, els interessos d’investigació del Dr. Guillem-Martí es centren actualment en la funcionalització de superfícies de biomaterials mitjançant molècules derivades de la matriu extracel·lular, obtingudes per tècniques de DNA recombinant, amb l’objectiu de millorar la seva bioactivitat i osteintegració. Per assolir aquests objectius, el Dr. Guillem-Martí té coneixements en diferents metodologies: disseny, síntesi i caracterització de fragments de proteïna recombinant, modificació superficial de diferents biomaterials, assaigs in vitro i estudis in vivo. El Dr. Guillem-Martí té experiència en els camps de la biologia molecular (clonació, expressió gènica, expressió proteica,...), la biologia cel·lular (cultius amb diferents línies i cultius primaris, co-cultius,...) i la bioquímica (immunofluorescència, immunotransferència,...).