Dr. Francesco Tampieri

Professor Lector

francesco.tampieri@upc.edu

(0034) 93 413 74 45

Perfil Investigador a FUTUR

Biografia resumida

Francesco Tampieri (Itàlia, 1988) és professor lector del Departament de Ciència i Enginyeria dels Materials de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), dins del Laboratori PlasmaMedLab: Plasmas per a Aplicacions Biomèdiques.

Es va doctorar en Ciències Moleculars l'any 2016 a la Universitat de Pàdua (IT) amb un projecte centrat en l'estudi de defectes en materials semblants al grafè mitjançant mètodes espectroscòpics i computacionals. Després del doctorat, va obtenir una plaça postdoctoral al grup de Química de Plasma del Departament de Ciències Químiques de la mateixa Universitat de Pàdua. La seva recerca es va centrar en la caracterització química de sistemes plasma/líquid i l'aplicació de diferents fonts de plasma per al tractament d'aigua i esterilització d'aliments. Es va incorporar al grup BBT l'any 2019 com a investigador postdoctoral sènior i com a responsable de la part fisicoquímica de diversos projectes i va obtenir la plaça de Professor Lector l'any 2023.

La seva recerca es centra principalment en la interacció entre espècies reactives generades per plasma i biopolímers. La seva experiència inclou la química física (espectroscòpia) i la química del plasma, competència en totes les tècniques principals per a anàlisis químiques (cromatografia HPLC, juntament amb detectors UV-Vis i MS, cromatografia de gasos, cromatografia iònica, UV-Vis i espectroscòpia de fluorescència, espectroscòpia EPR i RMN, espectroscòpia IR), detecció i quantificació de ROS i RNS, cinètica química i modelització computacional.