Dr. Eduardo Pérez del Río

Investigador PostDoctoral

eduardo.perez.del.rio[at]upc.edu

(0034) 93 413 72 18

Biografia resumida

Eduardo Pérez del Río (Palència, 1991) és Enginyer Químic per la universitat de Valladolid (UVa), amb un Màster en investigació Biomèdica (UVa) i Doctor en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment, treballa com a Postdoc al grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT), en un projecte que intenta millorar les actuals estratègies per mimetitzar models de pell.

La seva tesi doctoral titulada 'Sistemes 3D per a cultiu de cèl·lules Immunes i les seves aplicacions en Immunoteràpia', tracta del disseny d'un nou biomaterial, les propietats físiques i mecàniques del qual van ser completament caracteritzades, i la seva aplicació al cultiu de cèl·lules del sistema immune com a plataforma 3D que mimetitza les característiques dels òrgans limfàtics. El material resultat d'aquesta investigació va ser patentat a causa del seu potencial comercial, demostrat en la millora de la resposta cel·lular obtinguda en comparació amb els sistemes convencionals.

Durant el seu Màster en investigació biomèdica, va iniciar la seva carrera investigadora al grup BIOFORGE (UVa), treballant en la producció, caracterització i aplicació de polímers de base elastina, amb el seu Treball Fi de Màster titulat 'Síntesi i caracterització de nous polímers recombinants tipus elastina fusionats a eGFP per a la formació de nanopartícules'.