OPORTUNITAT Tesis Doctoral

El grup BBT està buscant un/a candidat/a Investigador/a Predoctoral per a sol·licitar les beques FI-2019 "Ajuts per a la Contractacio de personal investigador novelll" i / o FPU-2019 "Ayudas para la formación del profesorado universitario" para trabajar en el proyecto “Dual-action biomaterials coatings for antibacterial infections and tissue integration”.

L'objectiu principal de la persona triada serà el desenvolupament de nous recobriments de doble acció amb propietats osteoinductoras i antibacterianes per a aplicacions òssies.

 Educació i qualificacions requerides: 

  1. El/La candidat/a ha de posseir un títol en enginyeria biomèdica, química, enginyeria industrial, enginyeria de materials o una disciplina relacionada, i haver completat un Màster, o equivalent, necessari per estudiar un doctorat.
  2. Haver obtingut una mitjana de qualificació acadèmica igual o superior a 6.5.

Com aplicar: Els/les sol·licitants han d'enviar un Curriculum Vitae complet i una carta de presentació abans del 25.10.2018 a les següents adreces de correu electrònic: jose.maria.manero @ upc.edu o noelia.aparicio @ upc.edu

Siguiendo las recomendaciones del European Commission 2005/251/EC, la UPC ha suscrito el European Charter for Researchers  y el Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.