Xavi Solé-Martí, Doctor en Enginyeria Biomèdica

Xavi Solé-Martí, Doctor en Enginyeria Biomèdica

El ja Dr. Xavi Solé Martí, estudiant de doctorat del BBT amb finançament del projecte ERC APACHE i FI-Agaur, va presentar la seva tesis doctoral sobre els "Effects of cold atmospheric plasmas on biomaterials: hydrogels and composites with calcium phosphates", codirigida per la Dra. Cristina Canal i la Prof. Maria-Pau Ginebra.

L'estudiant de doctorat del BBT Xavi Solé-Martí va defensar la seva Tesi Doctoral, Effects of cold atmospheric plasmas on biomaterials: hydrogels and composites with calcium phosphates, co-dirigida per la Dra. Cristina Canal i la Prof. Maria-Pau Ginebra, el passat 13 de juliol de 2023 a l'EEBE.

El tribunal de tesi va estar format pel Dr. Uros Cvelvar (President), el Dr. José Manuel García-Torres (Secretari) i el Dr. Roberto Vélez (Vocal).

El Dr. Solé-Martí va ser guardonat amb una Beca de Doctorat FI de la Generalitat de Catalunya i, després de 4 anys d'intensa recerca, va obtenir amb èxit el títol de Doctor.

L'any 2022, va realitzar una estada de recerca al Cancer Research Institute Ghent per dur a terme el projecte "Effects of cold atmospheric plasma on gelatin-based 3D printed scaffolds" sota la supervisió de la Dra. Lana Van Damme.