Temps d'estades de recerca al BBT

Temps d'estades de recerca al BBT

Dos estudiants de doctorat del BBT, David Piñera i Sílvia Gómez, es troben actualment d'estada a Glasgow (UK) i Udine (Itàlia), respectivament. D'altra banda, el BBT té actualment dos investigadorxs Postdoctorals, María Godoy-Gallardo (UIC, Espanya) i Miguel A. Quiliano (UPC, Perú), i l'estudiant de doctorat Irene Mallor (UIC), realitzant estades de recerca amb diferents investigadorxs del grup.

Dos estudiants de doctorat del BBT, David Piñera i Sílvia Gómez, es troben actualment d'estada a Glasgow (UK) i Udine (Itàlia), respectivament.

El David, durant la seva estada al Centre for the Cellular Microenvironment, University of Glasgow (UK) i sota la supervisió del Prof. Matthew Dalby, ha avaluat la competència superficial i la interacció entre cèl·lules mare i bacteris sobre implants de titani recoberts amb ions metàl·lics funcionals, com la plata (Ag) o el gal·li (Ga). L'objectiu de l'estudi era demostrar que el dopatge Ag i Ga pot prevenir eficaçment la infecció bacteriana i promoure una forta osteointegració en implants de titani.

La Sílvia, per la seva banda, rebrà formació en caracterització microbiològica al Dipartamento di area medica- Università degli Studi di Udine (Italy), sota la supervisió de la Dr. Barbara Skerlavaj i la mentoria del 
Dr. Gerard Boix -Lemonche, qui fa uns anys va dur a terme el seu TFM amb nosaltres i, posteriorment, va estar d'estada. L'objectiu és aconseguir les eines per entendre completament la interacció bacteriana i dels fongs amb les superfícies estudiades, i l'efecte dels tractaments de modificació superficial en el creixement i el comportament dels patògens. Posteriorment,s'evaluarà l'actuació antimicrobiana dels tractaments de modificació superficial iònica. El resultat esperat és seleccionar el tractament més prometedor capaç d'evitar infeccions en superfícies de Ti amb finalitats oftalmològiques.

D'altra banda, el BBT té actualment dos investigadorxs Postdoctorals, María Godoy-Gallardo (UIC, Espanya) i Miguel A. Quiliano (UPC, Perú), i l'estudiant de doctorat Irene Mallor (UIC), realitzant estades de recerca amb diferents investigadorxs del grup.

La Dra. Maria Godoy-Gallardo (Bioengineering Institute of Technology (BIT), UIC) està treballant en el desenvolupament d'una tinta base guanosina amb propietats antibacterianes. A tal fi, s'han incorporat a la matriu de l'hidrogel plata sòlida amb diferents morfologies (nanopartícules, nanoplats i nanowires). L'objectiu principal d'aquesta estada, sota la supervisió de la Prof. María-Pau Ginebra, és la realització de l'estudi biològic (cel·lular i antibacterià) de les tintes desenvolupades.

El Dr. Quiliano (Universidad de Ciencias Aplicadas-UPC, Perú) està realitzant una estada a l'empara del projecte BioTUNE, on la idea és dur a terme la síntesi d'aptàmers i pèptids i el seu ús per a la funcionalització superficial de materials. En detall, l'estada consistirà en la síntesi d'estructures moleculars antimicrobianes específiques, la purificació i caracterització instrumental de les estructures sintetitzades, la seva funcionalització i la caracterització de les estructures immobilitzades, i està supervisida pel Dr. Carles Mas-Moruno.

També sota la supervisió del Dr. Mas-Moruno, l'estudiant de doctorat de la UIC Irene Mallor, del grup de recerca 2BI-Bioinspired Biomaterials and Interfaces Lab del Dr. Conrado Aparicio, està duent a terme la seva estada, durant la qual sintetitzarà pèptids amb activitat immunomoduladora per a la seva immobilització en superfícies de titani com a recobriments per a la prevenció de la periimplantitis en implants transepitelials.