Projecte col·laboratiu per portar al mercat una nova generació d'Empelts Osis de titani a mida, amb estructures Reticulars i Funcionalitzats

Projecte col·laboratiu per portar al mercat una nova generació d'Empelts Osis de titani a mida, amb estructures Reticulars i Funcionalitzats

El Grup de Recerca en Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits, juntament amb les empreses AMES PM Tech Center i AMES Medical, així com la Fundació Privada Centre CIM, han aconseguit finançament a la convocatòria "Colaboración Público-Privada 2021", del Programa Estatal para impulsar la investigación científico-técnica y su transferencia de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), per dur a terme el projecte FireBone: Functionalized Inserts Reticular Bone.

El Grup de Recerca en Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits, juntament amb les empreses AMES PM Tech Center i AMES Medical, i la Fundació Privada Centre CIM, han aconseguit finançament per dur a terme el projecte FireBone: Functionalized Inserts Reticular Bone.

L'objectiu d'aquest projecte és fiabilitzar el procés i assegurar la traçabilitat dels IORFH, conforme als estàndards del sector biomèdic, així com desenvolupar estructures reticulars per al implants porosos sotmesos a una càrrega mecànica, per tal de maximitzar la transmissió de la càrrega de l'implant a l'os i millorar-ne les capacitats bioregeneratives.

Aquest projecte es pot dur a terme gràcies al finançament aconseguit a la convocatòria "Colaboración Público-Privada 2021" del Programa Estatal para impulsar la investigación científico-técnica y su transferencia de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).