El Grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits, guardonat amb un projecte de la Marató de TV3 2011, dedicada a la Regeneració i Transplantament d'Òrgans i Teixits

El Grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits, guardonat amb un projecte de la Marató de TV3 2011, dedicada a la Regeneració i Transplantament d'Òrgans i Teixits

El projecte "Tractament de l'osteonecrosi del cap femoral amb teràpia cel·lular avançada i biomaterials en un model experimental oví", liderat pel Dr. Màrius Aguirre (Hosp. Vall d'Hebron) i la Dra. Maria Pau Ginebra (BBT-UPC), entre els guardonats en l'edició 2011 de la Marató de TV3.

A l'edició 2011 de la convocatòria de projectes finançats per la Marató de TV3, dedicada en aquesta edició a la Regeneració i Trasplantament d'Òrgans i Teixits, s'hi van presentar 209 projectes, que van ser avaluats per 105 científics d'àmbit internacional, especialistes en la matèria, en funció de la seva qualitat, metodologia i rellevància.  

Es van concedir 8.037.384 € distribuits entre les 29 millors propostes presentades, entre les que es trobava el projecte "Tractament de l'osteonecrosi del cap femoral amb teràpia cel·lular avançada i biomaterials en un model experimental oví", liderat pel Dr. Màrius Aguirre (Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron) i la Dra. Maria Pau Ginebra (BBT-UPC). 

L’objectiu és avaluar l'eficàcia de l’aplicació de tècniques de bioenginyeria tissular i de teràpia cel·lular avançada, en comparació amb les tècniques convencionals, per al tractament de la osteonecrosi del cap femoral en un model experimental en ovelles, prèviament desenvolupat per l’Hospital del Vall d’Hebron. Actualment, aquesta patologia no té un tractament eficaç, afecta a pacients relativament joves i actius, i porta a la mort del teixit ossi, així com a la progressiva degradació i pèrdua funcional de l’articulació. Així doncs, el projecte estudia noves estratègies terapèutiques per estimular la regeneració òssia mitjançant tècniques de teràpia cel·lular en associació amb biomaterials.

En un primer pas, es provocarà la patologia en ovelles adultes. Després, es compararan diferents tractaments, com ara la incorporació de cèl·lules mare obtingudes de concentrat de moll de l'os, la utilització de biomaterials basats en fosfats de calci desenvolupats pel BBT, carregats amb proteïnes morfogenètiques òssies (BMPs), o la implantació de matriu òssia colonitzada amb cèl·lules mare mesenquimals obtingudes de cultius cel·lulars autòlegs o al·logènics, en diferents dosis. 

A més a més del desenvolupament dels biomaterials, el BBT participarà de forma activa en la caracterització, que es durà a terme després del període de tractament. Està previst estudiar els caps femorals mitjançant diferents tècniques d’imatge i dur a terme una caracterització biomecànica, histològica i immunohistoquímica, per tal d'avaluar el potencial de regeneració òssia de cada tractament.

Es preveu que els resultats tinguin un impacte important en el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques de regeneració òssia en l’osteonecrosi del cap del fèmur.