Premis a les Millors Presentacions Orals per a dos estudiants de Doctorat del BBT
Mireia Hoyos i Albert Barba

Premis a les Millors Presentacions Orals per a dos estudiants de Doctorat del BBT

Albert Barba i Mireia Hoyos, guanyadors de sengles Premis a la Millor Presentació Oral en dos congressos internacionals de l'àmbit dels biomaterials, l'enginyeria de teixits i la medicina regenerativa, el 2016 eCM XVII: Stem cells, Bone Fixation, Repair & Regeneration (Davos, Suïssa) i el TERMIS 2016: Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society European Meeting (Uppsala, Suècia).

Dos estudiants de Doctorat del BBT, Albert Barba i Mireia Hoyos, han resultat guanyadors de dos premis a la Millor Presentació Oral per treballs presentats en dos congressos de caire internacional, relacionats amb l'àmbit de la medicina regenerativa, els biomaterials i l'enginyeria de teixits.

D'una banda, l'Albert Barba va obtenir el Robert Mathys Student Award a la millor Presentació Oral en el 2016 eCM XVII: Stem cells, Bone Fixation, Repair & Regeneration (Davos, Suïssa), gràcies al seu treball “Biomimetic nanostructured calcium phosphate scaffolds: osteoinduction and osteogenesis", A. Barba, K. Rappe, P. Fontecha, A. Diez-Escudero, Y. Maazouz, M. Espanol, C. Öhman, C. Persson, M.C. Manzanares, J. Franch, M.P. Ginebra.

De l'altra, la Mireia Hoyos va rebre el 3r Premi a la Millor Presentació Oral al TERMIS 2016: Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society European Meeting (Uppsala, Suècia), gràcies al seu treball “Regenerating bone by multifunctional coatings: the blending of cell adhesive and antibacterial properties on the surface of implant biomaterials”. M.Hoyos-Nogués, F.J Gil, C.Mas-Moruno.

L'Albert Barba es troba en el segon any de la seva Beca FPU del MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España) per a dur a terme la seva tesi doctoral, titulada  "Intrinsic osteoinduction and osteogenesis of biomimetic nanostructured calcium phosphate scaffolds" i co-dirigida per la Dra. Maria Pau Ginebra i el Dr. Jordi Franch (UAB).

La Mireia Hoyos, per al seva banda, gaudeix ja del tercer any d'una Beca FI de la Generalitat de Catalunya per a la realització de la seva tesi doctoral, que du el títol "Novel approaches to improve biological performance of dental implants" i que està co-dirigida pel Dr.Carles Mas-Moruno i el Dr. Xavier Gil (UIC).