Nou article d'opinió sobre com redefinir la biocompatibilitat dels biomaterials i els reptes de la intel·ligència artificial i lamineria de dades

Nou article d'opinió sobre com redefinir la biocompatibilitat dels biomaterials i els reptes de la intel·ligència artificial i lamineria de dades

“Redefining biomaterial biocompatibility: challenges for artificial intelligence and text mining” és un nou article, publicat a la revista Trends on Biotechnology pel Dr. Miguel Mateu-Sanz, l'estudiant de doctorat Carla V. Fuenteslópez, el Dr. Juan Uribe-Gomez, el Prof. Håvard Jostein Haugen, el Prof. Abhay Pandit, la Prof. Maria-Pau Ginebra, la Dra. Osnat Hakimi, el Dr. Martin Krallinger i la Dra. Athina Samara, tots ells membres del Projecte BIOMATDB, discutint la necessitat d'una nova definició de biocompatibilitat i els reptes de desenvolupar-ne un que inclogui enfocaments de mineria de dades.

Investigadores del grup BBT, en col·laboració amb membres de les Universitats d'Oxford (UK), Galway (UK) i Oslo (Noruega), aMoon Ventures (Israel) i el Barcelona Supercomputing Center (Espanya), han publicat recentment l'article “Redefining biomaterial biocompatibility: challenges for artificial intelligence and text mining” a la revista Trends on Biotechnology.

L'article és el resultat de les troballes aconseguides amb BIOMATDB, un projecte finançat per Horizon Europe que pretén crear una base de dades de biomaterials recolzada per eines d'anàlisi i visualització de dades ampliades amb un mercat amb assessors digitals.

Els biomaterials estan cada cop més presents en les aplicacions mèdiques, ampliant els volums de dades i dificultant la seva estructuració i interpretació. La biocompatibilitat és essencial en el desenvolupament de biomaterials, i és per això que cal establir una definició de biocompatibilitat actualitzada i estandarditzada que per permeti l'extracció de dades i l'eficàcia d'aquesta.

El document explica la necessitat d'una nova definició de biocompatibilitat, mostrant els reptes per produir-ne una, identificant els elements clau i proposant una definició integrada de biocompatibilitat que permeti identificar requisits específics per a la mineria de dades.