Investigadores del BBT realitzen diverses estades de recerca a Europa

Investigadores del BBT realitzen diverses estades de recerca a Europa

Albert Espona, Milica Zivanic i Nerea García de Albéniz duen a terme diverses estades de recerca en el Center for Oncological Research (CORE), la Universitat d'Antwerpen (ambdós a Bèlgica) i la Universitat de Saarlandes (Alemanya).

Durant els últims mesos, 3 membres del BBT han viatjat a diferents universitat i centres de recerca europeus duent a terme diverses estades de recerca.

L'investigador postdoctoral Albert Espona acaba de tornar de passar un mes al Center for Oncological Research (CORE) de la Universitat d'Antwerpen (Bèlgica), sota la supervisió de la Dra. Angela Privat Maldonado. L'objectiu principal de la seva estada va ser avaluar el potencial efecte anticancerígen de 4 formulacions d'hidrogel tractades amb plasma sobre l'adenocarcinoma ductal pancreàtic (PDAC) a Ovo.

L'estudiant de doctorat Milica Zivanic, per la seva banda, ha passat un mes i mig al mateix Center for Oncological Research (CORE) de la Universitat d'Antwerpen (Bèlgica), en aquest cas sota la supervisió del Dr. Abraham Lin. La Milica ha aprofitat aquesta estada per caracteritzar els efectes immunogènics i immunomoduladors d'uns hidrogels a base d'alginat, tractats amb plasma (PTH), per a teràpia contra el càncer, analitzant principalment diferents marcadors cel·lulars que tenen un paper en les respostes immunitàries.

Tots dos han dut a terme les seves estades de recerca gràcies al finançament ofert per la COST Action PlasTHER (CA20114).

Finalment, l'estudiant de doctorat Nerea García de Albéniz es troba actualment a la Universität des Saarlandes, sota la direcció del Prof. Frank Mücklich, amb l'objectiu de crear topografies de solc i quadrícula sobre zirconia dental, mitjançant l'ús d'un làser de femtosegon, per tal de millorar les seves propietats biològiques.

En el cas de la Nerea, l'estudiant ha pogut dur a terme aquesta activitat gràcies al finançament específic de la seva Beca FI de la Generalitat de Catalunya per realitzar estades de recerca en centres de fora del país.