Comparteix:

Laura del Mazo, Doctora en Enginyeria Biomèdica

13/03/2024

La Dra. Laura del Mazo, becària FPU de l'Agencia Estatal de Investigación (AEI) al BBT, ha defesnsat la seva tesis Doctoral a l'EEBE.

El passat 12 de març, va presentar la seva tesis doctoral Laura del Mazo, estudiant de doctorat del Grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits a l'EEBE (UPC).

La Dra. del Mazo va presentar la seva tesis doctoral "Improving the performance of synthetic and biomimetic 3D-printed bone grafts", dirigida per la Prof. Maria-Pau Ginebra.

El tribunal de tesis va estar format per la Dra. Caroline Öhman Mägi, Presidenta (Uppsala Universitet, Suècia), el Dr. Miguel Ángel Mateos (UIC) i la Dra. Montserrat Español (UPC).

Durant la realització de la seva tesi doctoral, la Dra. del Mazo va realitzar una estada de 2 mesos (març-maig 2022) al Departament de Ciència i Enginyeria de Materials de la Uppsala Universitet, sota la supervisió de la Dra. Cecilia Persson. Durant aquest temps, es va encarregar de desenvolupar el seu projecte "Disseny i impressió en 3D de geometries superficials mínimes triplement periòdiques amb gradients de porositat a mode d'empelts ossis, per tal de millorar-ne les propietats mecàniques i biològiques per a la regeneració òssia".