La Prof. Maria Pau Ginebra esdevé la nova Presidenta del Comitè d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya

La Prof. Maria Pau Ginebra esdevé la nova Presidenta del Comitè d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya

La Prof. Maria Pau Ginebra ha estat nomenada nova Presidenta de la Comissió d'Avaluació de Recerca pel Consell de Govern d'AQU Catalunya.

El Consell de Govern d'AQU Catalunya ha nomenat la Prof. Maria Pau Ginebra, a proposta del conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, com a nova presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

Abans de ser Presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, la Prof. Ginebra va ser Presidenta de la Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya durant 8 anys.

La Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) té competències per avaluar i expedir acreditacions de recerca i recerca avançada, avaluar l'activitat desenvolupada pels investigadors, i els mèrits individuals de recerca del personal docent i investigador, funcionaris i contractistes, entre d'altres.