Joanna Konka i Diego Torres presenten la seva Tesis Doctoral

Joanna Konka i Diego Torres presenten la seva Tesis Doctoral

Joanna Konka i Diego Torres, membres del grup de recerca BBT, van presentar la seva tesis Doctoral en Bioenginyeria i en Enginyeria de Materials, respectivament, a l'EBBE durant el mes d'octubre.

Joanna Konka i Diego Torres, estudiants de doctorat del Grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits de la UPC, van defensar la seva tesis doctoral els passats 1 i 7 d'octubre, respectivament, al Campus Diagonal Besòs de la UPC. 

La Dr. Konka va presentar la seva tesis "3D-Printed Biomimetic Bone", dirigida per la Dra. Maria-Pau Ginebra i la Dra. Monserrat Español, amb un tribunal presidit pel Dr. Pio González (Universidad de Vigo), amb el Dr. Faleh Tamimi (Qatar University) i la Dra. Cristina Canal  (UPC) com a Secretària.

El Dr. Torres, per la seva banda, va defensar la seva tesis industrial sobre el "Desarrollo de un nuevo proceso basado en la inyección 3D de tintas con carga metálica para fabricar prótesis porosas de titanio bioactivas y con propiedades antibacterianas", dirigida pel Dr. José María Manero i la Dra. Elisa Rupérez (UPC), en col·laboració amb el Dr. José Antonio Calero (AMES), amb un tribunal format pel Dr. Xavier Gil (UIC), el Dr. Javier Fernández (UB) i el Dr. Daniel Rodríguez (UPC).

La Dra. Konka va gaudir d'una Beca FI i el Dr. Torres d'una Beca de Doctorat Industrial, ambdúes concedides per la Generalitat de Catalunya, per a la realització dels seus doctorats.