Investigadors del BBT al TERMIS EU 2019 Meeting
TERMIS EU 2019

Investigadors del BBT al TERMIS EU 2019 Meeting

La Dra. Marta Pegueroles, el Dr. Carles Mas-Moruno, el Dr. Jordi Guillem-Martí i l'estudiant de doctorat Lluis Oliver van assistir al TERMIS EU 2019 (Tissue Engineering Therapies: From Concept to Clinical Translation & Commercialisation) Meeting, celebrat a Rhodes (Grècia) del 27 al 31 de Maig, 2019.

Quatre membres del BBT van assistir al TERMIS EU 2019 (Tissue Engineering Therapies: From Concept to Clinical Translation & Commercialisation), celebrada a Rodes (Grècia) del 27 al 31 de maig de 2019.

TERMIS és l'organització més destacada en l'àmbit de l'enginyeria de teixits i la medicina regenerativa a nivell mundial. El programa de TERMIS EU 2019 incloïa tallers i simposis específics en eines, tecnologies i descobriments en enginyeria de teixits i medicina regenerativa; assaigs clínics; regulació de nous dispositius; ampliació; comercialització; desenvolupament professional de joves investigadors; lideratge i representació de les dones; educació; i divulgació.

Durant la reunió es van presentar diferents treballs del BBT:

  • J. Guillem-Marti, A. Heras-Parets, M.P. Ginebra, J.M. Manero. RGD-mutation of the heparin binding II fragment of fibronectin for guiding soft tissue integration of titanium implants.
  • L. Oliver-Cervelló, H. Martin-Gómez, M.P. Ginebra, C. Mas-Moruno. Synergistic enhancement of mesenchymal stem cells differentiation by using a multifunctional peptidic biointerface.
  • R. Sabaté, K. Kolandaivelu, R. Schieber, C. Mas-Moruno, M. Pegueroles. Endothelial regeneration in coronary arteries from functionalized 3D printed poly-l-lactic acid bioresorbable stent.
  • M. Hoyos-Nogués, J. Gil, C. Mas-Moruno. Triple function in one coating: Towards anti-adhesive, bactericidal, and cell instructive medical implants. Best Oral Presentation Award.
  • L. Vidal, S. Krissian, M.A. Brennan, Y. Massouz, S. Raymond, M.P. Ginebra, J. De Lima, P. Humbert, C. Kampleitner, P. Rosset, P. Layrolle. Reconstruction of large bone defect in sheep with customized 3D printed calcium phosphate scaffolds.