Finançament de la UE per crear una Base de dades avançada i un mercat de biomaterials

Finançament de la UE per crear una Base de dades avançada i un mercat de biomaterials

La Prof. Maria-Pau Ginebra i diversos membres del BBT formen part de l'equip d'un projecte Horizon Europe per crear una Base de dades i un mercat avançats de biomaterials.

La professora Maria-Pau Ginebra i el seu equip formen part d'un projecte recentment concedit per Horizon Europe, el programa clau de finançament de la UE per a la recerca i la innovació.

BIOMATDB, nascut a partir del projecte MSCA DEBBIE, liderat pel BBT, pretén crear una base de dades avançada per a biomaterials que proporcioni informació detallada sobre les seves propietats. Eines flexibles d'anàlisi i visualització de dades donen suport al procés de cerca i selecció, basat-se en l'anàlisis biològic dels biomaterials a la literatura científica per tal d'incorporar dades sobre tantes propietats dels materials com sigui possible.

El projecte ofereix un mercat d'informació optimitzat per a la web i assessors digitals per donar suport a les empreses, especialment les PIMES, per oferir els seus productes i per presentar-se correctament a escala global.

BIOMATDB també se centra en la creació d'una etiqueta de biocompatibilitat per definir la idoneïtat d'un biomaterial per al seu ús en un dispositiu mèdic o teràpia avançada i per ajudar les empreses a triar i facilitar l'accés al mercat per als seus productes, oferint-los una millor orientació.

Aquest projecte reuneix 12 socis de 8 països (Àustria, Finlàndia, Irlanda, Itàlia, Noruega, Polònia, Portugal i Espanya) que integraran la seva experiència en disciplines com la ciència de polímers i biomaterials, biomecànica i enginyeria de teixits, medicina i tecnologia de la salut, ciència i enginyeria de materials, investigació de dispositius mèdics, teràpies i tecnologies emergents en medicina, cooperació i relacions internacionals, així com impacte ètic i social. BBT-UPC, un dels tres socis espanyols, actua com a líder del WP2.