El Dr. Jordi Guillem-Martí investiga maneres de prevenir la infecció i multiplicació del COVID
COVID-2

El Dr. Jordi Guillem-Martí investiga maneres de prevenir la infecció i multiplicació del COVID

El Dr. Jordi Guillem-Martí, investigador MSCA del BBT, es troba en aquests moments fent una estada al Baker’s lab (Department of Biochemistry, University of Washington, USA), contemplada en el seu projecte ENGAGE (MSCA), on ara per ara està dissenyant proteïnes que siguin capaces d’unir-se als receptors de les nostres cèl•lules per tal de bloquejar la interacció del coronavirus amb aquests receptors i, per tant, prevenir la infecció i multiplicació dels virus.

El Dr. Jordi Guillem-Martí, investigador MSCA del BBT, es troba en aquests moments fent una estada al Baker’s lab (Department of Biochemistry, University of Washington, USA), contemplada en el seu projecte ENGAGE: ENGineering extracellular matrix-based de novo proteins with high Affinity to Growth factors for Enhancing bone regeneration (H2020-MSCA-IF-2018 Proposal: 838621 - ENGAGE). 

En aquests moments, el Dr. Guillem-Marti està dissenyant proteïnes que siguin capaces d'unir-se als receptors de les nostres cèl•lules per tal de bloquejar la interacció del coronavirus amb aquests receptors i, per tant, prevenir la infecció i multiplicació dels virus. El disseny d'aquestes proteïnes es duu a terme al Baker´s lab mitjançant metodologies computacionals de novo. Aquest procés es basa en l'ús dels principis bàsics que governen el plegament de proteïnes per dissenyar proteïnes que no existeixen a la natura. Aquestes proteïnes es fan interaccionar amb les proteïnes diana computacionalment, i es seleccionen aquelles que produeixen millors valors d'interacció. Les proteïnes dissenyades es validaran utilitzant proteïnes purificades de la superfície cel•lular i els candidats que superin aquesta fase es comprovaran en ratolins humanitzats i infectats amb coronavirus.

Covid-2 és una nova malaltia produïda pel coronavirus SARS-CoV-2 que té una alta tasa d'infecció. A nivell global, els esforços en la seva recerca han posat de manifest que el coronavirus utilitza una sèrie de receptors de membrana de les nostres cèl•lules, mitjançant proteïnes del seu embolcall, per infectar les nostres cèl•lules i multiplicar-se al seu interior.