El BBT, part del l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, que ha esdevingut centre CERCA

El BBT, part del l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, que ha esdevingut centre CERCA

L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), l'únic centre de recerca de Catalunya centrat en la investigació en medicina pediátrica, ha estat reconegut com a centre CERCA. Aquest reconeixement implica el desenvolupament d'una recerca de frontera orientada a l'impacte científic i econòmic i a la millora del benestar social i individual. El BBT forma part del IRSJD a través del CREB-UPC, del que és membre.

L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) és un centre de recerca i innovació en biomedicina, centrat en el pacient pediàtric, que va ser creat el 2015 a través d'un conveni de col·laboració entre l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu.

El BBT participa en l’IRSJD a través del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB), soci fundador del l'Institut, que agrupa i coordina nou grups de recerca de la UPC que transversalment donen resposta a les necessitats de l'Institut en el camp de les tecnologies de la salut.

El reconeixement CERCA, que atorga el Patronat de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), implica entrar en l'estructura de recerca de Catalunya com a centre de recerca de qualitat i gestió eficaç i eficient, amb un model de governança que permet assolir estàndards d'excel·lència i, alhora, accedir a nous recursos econòmics que permetin continuar avançant amb el desenvolupament científic de l'IRSJD.

La Institució CERCA focalitza les seves actuacions en contribuir a la presència internacional dels centres de recerca de Catalunya i potenciar la cooperació i l'intercanvi científic amb els millors centres i universitats d'arreu. La institució facilita i promou l'adopció de polítiques conjuntes en la gestió de la recerca, el desenvolupament científic i la transferència de coneixement. També treballa per incrementar i facilitar la transferència de coneixement al sector empresarial i a la societat en general, potenciant alhora la implicació d'aquests agents en l'àmbit de la recerca.