Comparteix:

El BBT esdevé grup CIBER

El BBT s’ha incorporat al Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), adscrit a l’Instituto de Salud Carlos III, dins l'’àrea de bioenginyeria, biomaterials i nanomedicina (CIBER-BBN), després de presentar-se a la convocatòria oberta per l'ISCIII al mes d'abril del 2023.

El BBT passa a formar part de CIBER -  Centro de Investigación Biomédica en Red, que agrupa gairebé 450 grups a més de 100 institucions consorciades, tant públiques com privades, de tota Espanya. Més concretament, el BBT estarà integrat en l'àrea temàtica de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina, més coneguda com a CIBER-BBN.

La pertinená al CIBER li obre la porta a treballar en xarxa amb qualsevol dels grups i plataformes tecnològiques de CIBER, així com a la possibilitat de poder gaudir de finançament específic per als projectes que desenvolupi en el marc d’aquest consorci, així com participar tant en programes de recerca com en programes de mobilitat i formació que es fan des del consorci. Igualment, facilitarà la possibilitat de tenir finançament directe de l'ISCIII, al que està adscrit CIBER.