El BBT desembarca al World Biomaterials Congress 2020

El BBT desembarca al World Biomaterials Congress 2020

Durant la celebració del 11th World Biomaterials Congress, celebrat en format online del 11 al 15 de desembre de 2020, membres del BBT han sigut Chairs de Workshops i Symposiums i han contribuït amb 5 xerrades orals i 3 pòsters.

El 11th World Biomaterials Congress s'ha celebrat en format online del 11 al 15 de desembre de 2020. El congrès, el més important en el camp dels biomaterials, proporciona un fòrum mundial per compartir coneixements, descobrir informació, relacionar-se en xarxa i debatre temes de tendència en aquest àmbit.

Durant els sis dies de duració del WBC 2020, diversos membres del BBT han participat molt activament de totes les xerrades, simposis i activitats que s'han ofert. Més concretament, la Dra. Cristina Canal (ERC-APACHE) va ser Chair, juntament amb el Prof. Diego Mantovani, del Workshop Virtual sobre "Cold plasma surface modification processes for biomaterials and health";  la Dra. Marta Pegueroles, juntament amb el Prof. Conrado Aparicio, del Special Sympmosium "Bio-inspired Modifications of Surfaces"; i el Dr. Carles Mas-Moruno (BioTUNE), juntament amb el Prof. Matthew Dalby, del Workshop Virtual "Fine Tune of Cellular Behaviour: From Fundamental Research to the Clinics".

D'altra banda, els estudiants de doctorat Lluis Oliver, Joanna Konka i Victor Chausse i els doctors Mas-Moruno i Español, van presentar les següents xerrades orals:

Ll. Oliver-Cervelló, H. Martin-Gomez, M. P. Ginebra, C. Mas-Moruno. The power of peptides to mimic bone extracellular matrix: development of a multifunctional engineered scaffold. 

H. Martin-Gomez, I. Sánchez, Ll. Oliver-Cervelló, V. Marchán, C. Mas-Moruno. A click-based chemical toolkit to functionalize biomaterials. 

J. Konka, J. Buxadera, M. Espanol, M.P. Ginebra. Direct ink writing of hierarchically porous biomimetic hydroxyapatite scaffolds: adding concavities to the convex filaments. 

V. Chausse, T. Fox, B. Ségry, F. Mücklich, M. Pegueroles. 3D-printed PLLA/PCL bioresorbable stents with tunable characteristics by solvent-cast direct-write technique. 

M. Espanol, T. Andreu, M. Biset, J.M. Sadowska, C. Lafferrenderie, M.P. Ginebra. Deciphering the innate Antimicrobial Potential of Nanostructured Calcium Phosphates. 

I els doctors Labay, Rodríguez i Mas-Moruno els següents pòsters:

C. Labay, I. Hamouda, M. Roldán, I. Mallor, M.-P. Ginebra, C. Canal, Cold Atmospheric Plasma Generation of Reactive Species in Hydrogel-Forming Natural Biopolymers. 

E. Vidal, R. Rupérez, D. Rodriguez. One-step electrodeposition of calcium phosphate coatings doped with antimicrobial compounds on titanium. 

J. Minguela, L. Llanes, M. P. Ginebra, J. J. Roa, C. Mas-Moruno. Synergizing topographical and chemical modifications for improved zirconia surfaces: laser patterning and peptidic functionalization.

Tots aquells que van assistir, poden consultar els Workshops, els Simposis, les xerrades i els pòsters a la pàgina web del WBC2020 durant un temps limitat.