Comparteix:

El BBT celebra el seu VII Annual Meeting

El grup de recerca en Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits presenta els projectes i investigacions realitzades pels membres grup durant el darrer any, les xifres de productivitat i altres dades operatives rellevants per a tots els assistents.

El passat 9 de febrer, va tenir lloc el VII Annual Meeting del BBT, on la directora del grup de recerca, la Dra. Maria Pau Ginebra, va presentar les diferents línies de recerca del grup, la producció científica  i els projectes vigents del grup durant l'anualitat.

Posteriorment, la responsable de laboratoris del BBT, Meritxell Molmeneu, el coordinador del laboratori cel·lular, Miguel Mateu, i la gestora de projectes i comunicació del grup, Noelia Aparicio, van presentar aspectes clau a tenir en compte en el dia a dia del grup.

Finalment, en una segona part de la Jornada, es va dur a terme un Brainstorming per tal de millorar les dinàmiques de grup, la comunicació entre els diferents membres, els usos dels laboratoris i els processos al grup.