El BBT forma part de l'aliança estratègica RIS3CAT per desenvolupar tecnologies emergents en impressió 3D

El BBT forma part de l'aliança estratègica RIS3CAT per desenvolupar tecnologies emergents en impressió 3D

El BBT lidera un dels quatre projectes que conformen l'aliança estratègica RIS3CAT per desenvolupar tecnologies emergents en impressió 3D: BASE3D.

Fa un mes es va resoldre la convocatòria RIS3CAT per a la creació d'aliances estratègiques d'R+I+i per a Catalunya. En aquest context, s’ha creat l’agrupació BASE3D, liderada per CIM UPC, i amb participació del BBT com a líder de projecte. El BASE3D aplega centres de recerca que potencien l’R+D+i en impressió 3D i que es proposen augmentar els índex Technology Readiness Level (TRL) –que és l’escala per mesurar la maduresa de la tecnologia abans d’arribar al mercat– de diverses línies en què s’estructuren actualment les formes de fabricar additivament per capes. En aquesta línia, s’executaran projectes que sumen una inversió global d’uns 3,7 milions d’euros.

S’impulsaran quatre projectes específics dedicats a diferents processos de fabricació additiva:

  • Llum3D, que està enfocat a estudiar les tecnologies 3D relacionades amb la llum per a la fabricació additiva (impressió 3D) amb l’objectiu de millorar els materials i el seu ús per a les seves diferents aplicacions. S’orienta a aconseguir, per exemple, millorar els materials en pols per a diferents aplicacions, optimitzar els paràmetres de simulació del procés d’impressió i crear noves resines per a impressió 3D.
  • Fuse3D, que té el repte de millorar l’adhesió entre capes de material i augmentar la seva resistència, combinar diferents materials a l’hora d’imprimir per obtenir diferents superfícies i poder crear geometries de més altura, entre d’altres. Amb aquestes fites es duran a terme estudis, caracteritzacions i optimitzacions dels materials i processos d’impressió, i s’integraran en el procés la definició de les propietats mecàniques del producte. 
  • Ink3D, centrat a donar resposta als grans reptes tecnològics de la impressió per deposició de materials viscosos a temperatura ambient. L’objectiu és millor la fabricació de peces complexes i multimaterials, i el disseny de sistemes d’impressió més eficients. La Dra. Maria Pau Ginebra, Directora del BBT, lidera aquest projecte de l'agrupació.
  • Hybrid3D, que té com a finalitat el desenvolupament, l’optimització i la integració de diferents tecnologies de fabricació additiva per obtenir un nou procés de fabricació híbrida (amb diferents tipus de tecnologies d’impressió) i multimaterial de gran qualitat. S’assajaran simulacions del comportament de materials líquids i viscoelàstics com a possibles components de la nova tecnologia. Es portarà a terme el disseny d’un programari que permeti tractar els dissenys digitals de peces de diferents material.

El programa de la Generalitat s’emmarca en l'estratègia d’R+I per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i compta amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). La idea de constituir aquestes agrupacions o xarxes col·laboratives és la de fomentar la cooperació entre centres de recerca de referència, aprofitar millor el coneixement que generen i potenciar la investigació i la innovació, de manera que els resultats de les seves investigacions conjuntes arribin al mercat i contribueixin a incrementar la competitivitat de l’economia. 

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 1.887.221,21 € i amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca.