Comparteix:

David Piñera ja és Doctor en Enginyeria Biomèdica per la UPC

08/07/2024

El Dr. David Piñera va defensar la seva tesis doctoral "Development of antibacterial, antiresorptive and osteogenic gallium and silver doped titanium implants”, co-dirigida pel Prof. José María Manero i la Dra. Judit Buxadera, el passat 5 de juliol a l'EEBE, davant un jurat internacional.

David Piñera va defensar la seva tesis doctoral "Development of antibacterial, antiresorptive and osteogenic gallium and silver doped titanium implants”, co-dirigida pel Prof. José María Manero i la Dra. Judit Buxadera, el passat 5 de juliol a l'EEBE, davant un jurat internacional.

La tesis va rebre la qualificació d'excel·lent, restant pendent la decissió del Cum Laude per part dels membres del jurat, que estava format pel Dr. José Luis Gómez Ribelles (UPV), el Dr. Carles Mas-Moruno (UPC) i la Dra. Cristina González (UGLA).

Durant la realització de la seva tesi doctoral, el Dr. Piñera va realitzar una estada de 3 mesos (febrer-maig 2023) al Centre for the Cellular Microenvironment de la University of Glasgow (United Kingdom), sota la supervisió del Prof. Mattheu Dalby. Durant aquest temps, es va encarregar de desenvolupar el seu projecte "Evaluation of the surface competition and interaction between stem cells and bacteria on titanium implants coated with functional metal ions". Posteriorment, va realitzar una segona estada de 3 mesos (febrer-maig 2024) al Instituto de Nanosistemas de la UNSAM (Argentina), on va dur a terme recerca relacionada amb el projecte BioTUNE, en concret el "Development of multifunctional sensors for real time monitoring of cell and bacterial response" en col·laboració amb el Dr. Diego Pallarola.