El Dr. Daniel Rodríguez Rius esdevé President de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales (SIBB)

El Dr. Daniel Rodríguez Rius esdevé President de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales (SIBB)

El Dr. Daniel Rodríguez Rius, Professor Agregat de la UPC i membre del BBT, esdevé el nou President de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales (SIBB).

Durant l'Assemblea Anual de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales (SIBB), celebrada a León el 22 d'octubre de 2016, es va aprovar el nomenament del Dr. Daniel Rodríguez Rius com a President.

El Dr. Rius accedeix al càrrec com a President Electe, desprès d'haver estat Secretari d'aquesta durant 3 anys, President del Comitè Organitzador del XXXVIII Congreso de la SIBB que es va celebrar a Barcelona l'any 2015, i sense abandonar el seu càrrec d'Editor de la Revista d'aquesta mateixa societat. 

La SIBB va nèixer l'any 1977 amb l'objectiu d'agrupar a cirurgians, metges, enginyers, físics, químics i especialistes en educacin física en un foro per a l'intercambi d'idees i com a estímul per a la investigació. Organitza un Simposium anual amb taules rodones i presentacions orals i pòster relacionades amb la traumatologia i l'ortopèdia, els biomaterials i la biomecànica esportiva i ocupacional.