Àmplia presència del BBT al congrès ESB 2021
Best Photo Award - © C. Labay

Àmplia presència del BBT al congrès ESB 2021

Diversos membres del grupo BBT van participar a la 31st Annual Conference of the European Society for Biomaterials (ESB 2021) amb una lectura keynote, 5 presentacions orals i 1 pòster.

Tot i que estava previst que la  31st Annual Conference of the European Society for Biomaterials (ESB 2021) es celebrés a Porto (Portugal) del 5 al 9 de setembre, finalment es va optar per fer-la en format virtual, degut a l'actual crisis sanitària. 

La Dra. Maria-Pau Ginebra va ser convidada a donar una keynote lecture al Symposi sobre "Innovative approaches to develop 3D nanostructured devices for bone and osteochondral regeneration".

Posteriorment, els diferents membres de la delegació van tenir l'oportunitat de presentar els següents treballs:

- X. Solé-Martí, C. Labay, F. Tampieri, M. - P. Ginebra, C. Canal, Novel thermosensitive hydrogel for the delivery of reactive species generated by cold atmospheric plasma. Oral communication.

- C. García Mintegui, V. Chausse, C. Labay, C. Mas Moruno, J. L. Cortina, M. Pegueroles, Functionalization of biodegradable Zn-based alloys with poly(ε-caprolactone) and bioactive peptides to control degradation and enhance endothelialization. Oral communication.

- C. Labay, L. Johansson, M.-P. Ginebra, C. Canal, Calcium-Deficient Hydroxyapatite Microspheres as Antitumoral Carriers for Bone Cancer. Oral communication.

- M. Mateu-Sanz, J. Tornín, M.P. Ginebra, C. Canal. Collagen/nano-apatite scaffolds as osteosarcoma 3D culture models to investigate the resistance mechanism to cold plasma therapy. Oral communication.

- E. Vidal, E. Ruperez, D. Rodriguez. Manufacture of open-cell titanium structures with antibacterial properties. Oral communication.

- V. Chausse, C. Iglesias, C. Canal, M. Pegueroles. Development of drug-loaded, 3D printed PLLA/PLCL bioresorbable stents: characterization and influence of sterilization. Poster Communication.

D'altra banda, el Dr. Mas-Moruno i el Dr. Rodríguez-Rius van exercir de co-chairs a dues de les sessions de la conferència.

Com a punt festiu, el Dr. Cédric Labay va rebre el Premi a la Millor Foto, amb la imatge que il·lustra aquest article.

Finalment, qui va ser estudiant de doctorat del BBT, la Dra. Joanna M. Sadowska, va rebre el Julia Polak European Doctorate Award per la seva tesis doctoral "Effect of microstructural and chemical cues on the in vitro cell response to calcium phosphates", dirigida por la Dra. Maria-Pau Ginebra y el Dr. Jordi Guillem-Martí.