Comparteix:

Plasmes per a Aplicacions Biomèdiques

Responsable de Línia: Dra. Cristina Canal

Els plasmes de baixa temperatura contenen un ampli nombre d’espècies reactives (molècules, àtoms, ions, electrons, fotons, radiació visible i UV) que poden interaccionar amb Biomaterials, biomolècules i cèl•lules i conferir-les-hi diferents tipus de modificacions.

 1. Teràpies amb plasma: Els plasmes de baixa temperatura interaccionen amb les cèl•lules eucariotes a través de procediments bioquímics complexes. En particular, els plasmes han mostrat ser capaços de matar les cèl•lules canceroses de forma selectiva sense perjudicar els teixits circumdants. En aquest context estem interessats en la recerca dels mecanismes involucrats en els efectes letals dels plasmes atmosfèrics en càncer d’ós, especialment quan estan vehiculats per medis líquids.

   

  Tractament de medis liquids (esquerra) i de teixits biològics, com ara l'ós (dreta) amb feix de plasma atmosfèric; Adhesió d'osteoblastes en biomaterials ossis tractats amb plasma (centre).© Cristina Canal & Cédric Labay

 2. Plasma per modificació superficial: La producció d’espècies altament reactives per part dels plasmes es pot utilitzar en el camp dels biomaterials per activar i funcionalitzar la superfície de diferents tipus de materials, enllaçant-hi nous grups químics i controlar-ne paràmetres com la adhesió o la resposta cel•lular.

   

  Modificació de la rugositat d'una fibra de PLLA mitjançant plasma de baixa pressió © Cristina Canal
  Hidroxiapatita amb capa de polímer generat per plasma © Sara Gallinetti

 3. Plasmes per a l'alliberació de principis actius: es prestarà especial atenció a l'aplicació de processos de plasma que permetin controlar les interaccions fàrmac-biomaterial a través de la funcionalització de la superfície, i l’alliberació de fàrmacs a través de la deposició de polímers de plasma biocompatibles, amb especial interès en obtenir bastides de geometries complexes amb propietats d’alliberació controlada, així com en el desenvolupament de sistemes d’alliberament dual.

   

  © Cristina Canal