Materials Metàl·lics Avançats i Funcionalització per Aplicacions Dentals, Ortopèdiques i Cardiovasculars

Responsable de Línia: Dr. José M. Manero

Es té com a objectiu el desenvolupament de nous materials metàl•lics i recobriments multifuncionals innovadors per produir biomaterials avançats per a una àmplia gamma d'aplicacions biomèdiques.

La nostra investigació es centra en els següents objectius:

 1. Implants de titani porós per a la fusió intervertebral.
   

  Pols de Ti i Cèl·lules SAOS2 sobre superfície de Ti poròs. © Meritxell Molmeneu; Osteointegració d'implants porosos de Ti © Mònica Ortiz

 2. Disseny i síntesi de nous recobriments multifuncionals per biofuncionalitzar materials per implants amb pèptids multivalents, peptidomimètics, fragments de proteïnes recombinants i sistemes nanopolimèrics, combinant diferents funcions biològiques.

  Cèl·lules Mare sobre superfícies de titani funcinalitzat. © Roberta Fraioli i Estudi "In vivo" amb implants de titani funcionalitzat © Luis M. Delgado

 3. Noves superfícies hemocompatibles i recobriments per a aplicacions cardiovasculars amb propietats anti-trombogèniques i pro-endotelització, incloent la modificació topogràfica per nanoestampació. Producció de scaffolds biodegradables biofuncionalitzats produïts per robocasting.

   

  PLLA stent produït per robocasting. © Yago Raymon; Patró lineal per Interferometria i Cèl•lules orientades sobre superfície de CrCo amb patrons lineals © Romain Schieber

 4. Desenvolupament de tractaments superficials amb propietats antibacterianes sense antibiòtics.

   

  Bactèries sobre biomaterial. © Ana G. Rodríguez; Efecte dels tractaments antibacterians sobre implants de Ti © María Godoy-Gallardo

 5. Aliatges de titani lliures de Níquel amb alta resistència mecànica i baix mòdul d'elasticitat per a aplicacions ortopèdiques.