La Dra. Cristina Canal consigue una Starting Grant del European Research Council

La Dra. Cristina Canal consigue una Starting Grant del European Research Council

El European Research Council ha distinguido con una ‘Starting Grant’ a la investigadora Cristina Canal para su investigación de una nueva terapia para el cáncer de huesos.

La investigadora del grupo de investigación en Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos, la Dra. Cristina Canal, es una de les 19 científicas del Estado español que, ha recibido una Beca Starting Grant del European Research Council (ERC) en su última convocatoria.

La beca, creada específicament per la Unió Europea a l'any 2007 per al finançament de la recerca d'excel·lència a Europa, li va ser concedida al projecte "Atmospheric Pressure plAsma meets biomaterials for bone Cancer HEaling (APACHE)". En la proposta, la Dra. Canal avaluarà una tècnica emergent, el plasma a pressió atmosfèrica, com a eina per tractar de manera selectiva el càncer d’ossos. La voluntat és aconseguir millorar la qualitat de vida del pacient, evitant els efectes secundaris habituals en tractaments convencionals, com per exemple la quimioteràpia. En paraules de la pròpia investigadora de la UPC: “Actualment disposem ja d’una primera prova de concepte de l’eficàcia dels plasmes a pressió atmosfèrica per induir la mort de cèl·lules cancerígenes d’os i la seva selectivitat, evitant efectes nocius en cèl·lules sanes”. Segons la investigadora, aquest ajut ERC “permetrà fer avançar aquesta teràpia prometedora i investigar els mecanismes biològics implicats en la seva eficàcia”.

La Dra. Cristina Canal, actualmente Investigadora Ramón y Cajal en esta universidad, fue galardonada con una beca del programa L’ORÉAL-UNESCO ‘For Women in Science, es miembro del Management Comitee de diversas COST Actions de la UE relacionadas con las aplicaciones de los plasmas (Biomedical Applications of Atmospheric Pressure Plasma Technology , Electrical Discharges With Liquids For Future Applications y AMICI: Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases) y es Co-Investigadora principal del proyecto Print4Life: “Novel bioprinting strategies for bone regeneration cancer therapies” (MINECO, Gobierno de España). Además, ha formado parte del equipo investigador de diversos proyectos europeos, nacionales y regionales e imparte clases como miembro del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la UPC.