Dra. Judit Buxadera

Investigadora PostDoctoral

judit.buxadera@upc.edu

(0034) 93 413 72 18

Perfil Investigadora a FUTUR

Biografia resumida

La Dra. Judit Buxadera Palomero (Granollers, 1986) és Llicenciada en Química (UB), Enginyera de Materials (UB-UPC) i Doctora en Ciència i Enginyeria dels materials (UPC). Actualment treballa com a tècnic especialitzat de suport a la recerca al grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT), en els camps de la Ciència dels Materials, la Química i la Microbiologia. És autora de nou publicacions en revistes indexades (JCR), ha fet diverses contribucions a congressos i ha participat en diferents projectes.

La Dra. Judit Buxadera Palomero (Granollers, 1986) és Llicenciada en Química (UB), Enginyera de Materials (UB-UPC) i Doctora en Ciència i Enginyeria dels materials (UPC). Actualment treballa com a tècnic especialitzat de suport a la recerca al grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT), en els camps de la Ciència dels Materials, la Química i la Microbiologia. És autora de nou publicacions en revistes indexades (JCR), ha fet diverses contribucions a congressos i ha participat en diferents projectes.

La seva tesi doctoral, titulada Desenvolupament de recobriments polimèrics amb propietats antiadherents i antibacterianes per implants dentals de titani, tracta amb la síntesi i caracterització de recobriments antibacterians sobre titani. Es va portar a terme al BBT, sota la supervisió dels professors Daniel Rodríguez i Javier Gil. Durant el doctorat va realitzar dues estades de recerca, a la Universitat de Bari (Itàlia) i a l’Institut de Plasmes de Baixa Temperatura (Greifswald, Alemanya).